top of page

צרו קשר עכשיו ותתחילו לחסוך!

משכנתא למגזר החרדי

משכנתאות לחרדים  - האתגר והפתרון  

שוק הדיור החרדי מתאפיין בביקושים גבוהים ובהיצע דירות נמוך יחסית. בשונה מהאוכלוסייה הכללית, לאוכלוסייה החרדית צרכים ייחודיים הנובעים משיעור ילודה הגבוה, מהכנסה פנויה נמוכה, מהיעדר הון עצמי מספק ומשינויים תכופים במדיניות הקצבאות הממשלתית.

בעבר, כאשר מחירי הדיור היו ברי השגה, הורי חרדים רבים היו קונים דירה ראשונה לזוג הצעיר אך כיום, עם נסיקת מחירי הנדל"ן, זוג צעיר חרדי המעוניין להקים בית בישראל, נאלץ לקחת משכנתא, או להיעזר במקורות מימון חוץ בנקאיים, גמ"חים או בהורים ולהסתפק בדירה קטנה או בדירה הממוקמת בפריפריה.

אורי רותם - מומחה במשכנתאות למגזר החרדי

הבנקים למשכנתאות אשר זיהו את הצורך הגובר בקרב קהל זה, מעמידים לרשות הזוגות הצעירים החרדים משכנתא בפריסת תשלומים ארוכה ובשיעורי מימון גבוהים, המאפשרים להם להעמיד הון עצמי נמוך עד אפסי. עם זאת, התהליך דורש מומחיות מיוחדת וכאן אני נכנס לתמונה.

במהלך שנות פעילותי כיועץ משכנתאות, ליוויתי זוגות רבים במגזר החרדי בנטילת משכנתא – מסע מאתגר במיוחד, הדורש היכרות מעמיקה עם צורכי המגזר, עם גופים חוץ בנקאיים שונים, עם מקבלי ההחלטות בבנקים למשכנתאות ולא פחות חשוב, עם הקריטריונים השונים הקובעים את גורלה ואיכותה של ההלוואה שתקבלו.

שוקלים לקחת משכנתא?

בואו ניפגש!

bottom of page